Trestolone Acetate

Posted by massa 21-07-2017 0 Comment(s)

Trestolone, ook bekend als 7a-methyl-19-nortestosteron (MENT) of 17β-hydroxy-7a-methylestr-4-en-3-on, is een synthetische androgene-anabole steroïde (AAS). Het wordt gebruikt om snel spieren op te bouwen en het wordt getest als geneesmiddel voor mannelijke anticonceptie. Bij mannen zorgt een regelmatige toediening van voldoende hoeveelheden trestolone een omkeerbare staat van onvruchtbaarheid.


Trestolone acetate, meer algemeen bekend als Ment, heeft de afgelopen jaren nogal een reputatie ontwikkeld als zijnde een extreem sterke steroïde. Zijn status onder steroïden gebruikers is steeds verder toegenomen, waarbij het bijna een super-status bereikte, die sterk gelijkt op wat we zagen toen de productie van Parabolan werd stopgezet.
 
Chemisch gezien is trestolone acetate eigenlijk een goed uitziend geneesmiddel. Het laat niet veel interactie zien met Sex Hormone Binding Globulin (SHGB), wat betekent dat een groot gedeelte ongebonden en actief in het bloed blijft. Ook bindt het geneesmiddel krachtig aan de androgeenreceptor, terwijl het een minimale affiniteit voor de progesteron- en mineralocorticoïde receptoren vertoond.

 

Aangezien het niet kan worden omgezet tot een dihydro-versie, zal het dus niet veel van de bijwerkingen vertonen,  die vaak met Dihydrotestosteron (DHT) geassocieerd worden. Dit is dus waarschijnlijk ook de reden dat het geen prostaatvergroting veroorzaakt, en zelfs kan worden voorgeschreven voor de behandeling van specifieke prostaatproblemen.

Het vermogen van 7-alfa-methyl-19-nortestosteronacetaat om de gewichten van de ventrale prostaat en de zaadblaasjes van gecastreerde ratten (marker voor androgene effectiviteit) te verhogen was vier keer hoger dan die van testosteron, terwijl het effect op het gewicht van de levator ani bulbocavernosus (LABC) spieren (marker voor anabole effectiviteit)  10 keer groter was dan die van testosteron. De LABC/prostaat ratio, illustreed de anabole/androgene ratio van AAS .

 

Wij willen graag even onder de aandacht brengen dat het niet altijd Ment is als er Ment op staat. In het verleden hebben wij een zeer groot assortiment van verschillende producten van verschillende UG Labs laten analyseren. Er is een trend dat dure producten zoals Primabolan (13.000 €/kg) worden vervangen door goedkopere zoals nandrolone decanoate (1.900 €/kg). Je zult zonder twijfel meerdere zulke voorbeelden kennen. Wat is er dan meer voor de hand liggend dan dat trestolone acetate (37.000 €/kg) wordt vervangen door bv testosteron decanoate ( 650 €/kg)? Wees daarom alert. En bedenk ook dat veel mensen of de forums denken dat ze “echte” producten hebben aangeschaft en hier hun feedback op geven, terwijl ze in feite iets anders becommentariëren, om deze redenen vind je ook zoveel verschil in gebruikers ervaringen.

 

Er is ook een behoorlijk verschil in de potentie en de bijverschijnselen van steroïden als deze intramusculair worden toegediend in vergelijking met subcutaan.

Ment kan worden toegepast in een breed scala van indicaties buiten androgene vervangingstherapie en anticonceptie, zoals b.v. primaire hypogonadisme, testikel falen, ASIH, kaalheid, sarcopenie, verlies van botmassa, spierverlies en cachexie, BPH, prostaatkanker en voor bodybuilding en sport prestatieverbetering.


Ment behoort tot de 19-nor steroïde-familie, maar is beter bekend als 7-alfa-methyl-nortestosteron, maar ondanks zijn nauwe associatie met deze klasse steroïden, vertoont Ment verscheidene eigenschappen die eigenlijk meer aan Testosteron worden toegeschreven. Nergens is dit duidelijker dan op het gebied van het mannelijk seksueel functioneren. Iedereen die lang genoeg in de steroïde subcultuur verkeert, weet dat de 19-nor steroïden  berucht zijn om veroorzaken van seksuele dysfunctie bij mannen. Bijwerkingen zoals een laag libido en / of het onvermogen om een ​​erectie te verkrijgen, karakteriseert het gebruik van steroïden zoals Nandrolone of Trenbolone en leidde tot het verzinnen van termen zoals Deca-Dick en Tren-Dick. Terwijl de humor die inherent is aan deze bijnamen duidelijk is, vinden degenen die last hebben van deze zelf-veroorzaakte kwalen het meestal geen lachwekkende conditie.


Dit is waar Ment verschilt. In feite is Ment de enige steroïde in productie die momenteel de normale mannelijke fysiologie kan onderhouden in de volledige afwezigheid van testosteron, inclusief het seksueel functioneren. Dit is een van de vitale eigenschappen die gekwalificeerd zijn voor overweging als een anticonceptie- en hormoonvervangende therapie, omdat seksuele disfunctie een onaanvaardbaar bijwerking zou zijn bij gebruikers die vaak om deze redenen medische behandeling aanvragen.


Met betrekking tot het samenstellen van een kuurtje, kan het gebruik van Ment een herziening  vormen van één van de meest basale waardes, die traditioneel zegt dat testosteron in elke kuur moet worden opgenomen. Ment verandert echter alles, waardoor de inclusie van Testosteron optioneel, maar niet noodzakelijk is. Alle bijwerkingen die zich normaal voordoen in het geval van een testosteron-tekort, zijn afwezig wanneer ook Ment wordt gebruikt. Dit is een groot voordeel, dat uniek is voor Ment, en waarmee een AAS gebruiker andere combinaties kan gaan bedenken bij het ontwerpen van zijn / haar steroïdekuurtje.

Ment toont een sterke bindingsaffiniteit voor de AR-receptor, die groter is dan die van Testosteron en zelfs Nandrolon. Net als Testosteron, kan het ook aromatiseren, waardoor het gelijktijdige gebruik van een AI ( aromatase remmer) gewenst is wanneer je een overschot aan  oestrogeen constateert. Aangezien de meeste AAS-gebruikers zich ervan bewust zijn en wat recent onderzoek eveneens bevestigt, is dat oestrogeen ook een voorname rol speelt in het spiergroeiproces, zowel direct als indirect. Dit is één van de reden waarom aromatiserende steroïden vaak superieure massa-winsten opleveren, vergeleken met hun niet-aromatiserende tegenhangers. Dus, terwijl aromatisatie aan de ene kant  gunstig is, kan het snel omslaan in een negatieve factor als het niet goed wordt beheerst. Een oestrogeen overschotveroorzaakt bijwerkingen zoals: gynaecomastie, waterretentie, verhoogde bloeddruk, verhoogde HPTA onderdrukking, stemmingswisselingen en de opslag van extra lichaamsvet.

 

Andere kenmerkende eigenschappen van Ment omvatten een gebrek aan DHT conversie en zoals de meeste injecteerbare preparaten, is Ment is ook niet hepatotoxisch (giftig voor de lever) van aard. Daarnaast bindt Ment niet aan seks-hormoon bindende globuline (SHBG), waardoor de potentie van dit geneesmiddel aanzienlijk wordt verhoogd. Bij het toedienen van steroïden zoals testosteron eindigt meer dan 95% van de geïnjecteerde steroïde uiteindelijk, ofwel vastgebonden aan SHBG, omgezet naar DHT, of gearomatiseerd naar oestrogeen, waardoor er slechts een kleine hoeveelheid van de oorspronkelijke dosis overblijft voor spieropbouwende werking. Zodra een hormoon aan het eiwit SHBG hecht, blijft het in de meeste gevallen voor  gehele leven van de steroïde gebonden, waardoor het helemaal nutteloos is. AAS die SHBG-binding vermijdt, zorgen dat een significant groter percentage van het geïnjecteerde geneesmiddel het beoogde doelwit bij de androgeenreceptor bereiken om het spiergroeiproces in te leiden.

 

Bij het bepalen van Ment's geschiktheid als voorgeschreven medicatie voor mannelijke anticonceptie of HRT, is het effect op de prostaat van kritisch belang. Deze make-or-break factor is vanaf het begin geëvalueerd, met veelbelovende resultaten. Onderzoek toont aan dat per effectieve dosis, Ment een minder effect heeft op de prostaat in vergelijking met testosteron, waardoor het potentieel risico op prostaatproblemen bij oudere mannen die behandeling krijgen voor HRT, wordt verminderd. Terwijl jongere gebruikers meestal weinig aandacht besteden aan dit aspect van hun gezondheid, is dit ook voor hen van groot belang.

 

Een gebied waar Ment niet zo mild is, is dat van HPTA-onderdrukking. Onderzoek toont aan dat Ment (op mg tot mg basis) een volledige 12X zo onderdrukkend  werkt als testosteron. Deze bijwerking wordt echter geacht noodzakelijk te zijn bij het ontwikkelen van dit geneesmiddel als anticonceptie medicijn.   

 

Elke steroïde die gebruikt wordt voor geboortebeperkings doeleinden vereist een uitzonderlijk hoge succesfrequentie bij het voorkomen van een zwangerschap, en dat kan alleen bij een significante onderdrukking van de spermatogenese. In de praktijk eindigen de meeste steroïdegebruikers in ieder geval onvruchtbaar tegen het einde van de kuur, vanwege het aantal en de hoeveelheid AAS dat in een kuur wordt gebruikt. Ment levert 10X het myotrope effect (spieropbouwend effect) van testosteron, op mg tot mg basis, waardoor Ment krachtiger is dan alle andere niet-toxische injectabele steroïden die momenteel op de markt worden verkocht. In vergelijking met het bijzonder sterke steroïde Trenbolone, dat vaak gebruikt wordt als de standaard voor potentie, overvleugeld Ment het met een volle 250%.

 

De overgrote meerderheid van onze Bodybuilding kennis, die betrekking heeft op de optimale toepassing van steroïden met als  doel het vergroten van de spiergroei, is opgedaan door de gecombineerde ervaring van generaties atleten. Terwijl de kwaliteitsversies van deze steroïde schaars zijn, hebben voldoende personen op dit moment in deze steroïde geëxperimenteerd, om een goed idee te hebben over wat we kunnen verwachten. Allereerst moet de Bodybuilder niet verwachten dat de spier bij 10X de snelheid van Testosteron bij een gelijke dosis groeit, maar er is geen twijfel dat de winst van de mens meetbaar zal overschrijden wat met een gelijke dosis Testosteron kan worden bereikt. Visueel heeft de spiervorming een soortgelijke uitstraling. Dit is geen geweldige steroïde voor de wedstrijd voorbereiding (contestpreparation) of het bereiken van een harde en droge uitstraling, maar als het pure bulk vergezeld gaat van wat vochtopslag, is wat u zoekt, Ment zal leveren. Net als testosteron kan oestrogeen geïnduceerde waterretentie aanzienlijk worden verminderd met het gelijktijdig gebruik van een aromatase-remmer (AI), waardoor een fatsoenlijke, hard en droge verschijning manifesteert. Hoewel Ment op Testosteron kan optreden in termen van visuele resultaten en bijwerkingen, is het belangrijk om op te merken dat Ment's mogelijkheid om deze bijwerkingen bij equivalente doses te activeren veel meer overdreven is dan testosteron. Dit komt grotendeels toe door de verhoogde androgene werking ervan. Volgens de feedback van de gebruikers draagt ​​Ment het risico om bepaalde "tren-achtige" kanten te ontwikkelen bij sommige gebruikers, vooral bij hogere doseringen.